Dona’m ales

Dona’m ales

Amb el grup de noies i nois de 1r d’ESO hem començat el projecte Dona’m ales. Es tracta
d’una proposta de ciència ciutadana en què estudiarem la biodiversitat en entorns urbans.
Concretament farem un estudi de les aus que podem observar en les proximitats de l’escola
per identificar alguns ocells com a bioindicadors.
Amb la finalitat de conèixer les diferents aus hem portat a terme un taller de reconeixement
amb una especialista del projecte, la Cinthia, al parc de la Tamarita.
Hem reconegut més espècies de les que ens esperàvem (amb una guia amb imatges) i
també hem utilitzat reclams de cant per atreure’n alguna i poder-la observar millor.
Hem pogut veure mallerengues blaves i carboneres, coloms roquers, pardals, tórtores,
cotxes fumades, merles, garses, cotorres, gavines i algun pit-roig.
L’objectiu és que, des de les diferents escoles, organitzacions i persones que hi participem
puguem elaborar un mapa conjunt de la presència d’espècies que permeti que es pugui
estudiar com evolucionen les aus a Barcelona i estudiar què ens indica la presència d’unes
o altres.
Aquest projecte compta amb el suport i coordinació de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat de Barcelona i el Ministerio de Ciencia e Innovación i amb la col·laboració
d’associacions i entitats vinculades amb la sostenibilitat, l’ecologia i l’ornitologia.
Les propostes que es s’estan portant a terme estan en la línia dels Objectius per al
Desenvolupament Sostenible (ODS).

CreaEscola Quality Certificate for Education Website