01 Plurilingüisme

La proposta plurilingüe de l’IE Projecte està planificada per assolir la competència lingüística en català, anglès i castellà en acabar l’escolaritat obligatòria. També està previst l’aprenentatge optatiu del francès com a quarta llengua a l’ESO.

Partint del català com a llengua vehicular de l’escola, iniciem l’anglès i el castellà des de P3. A partir de P4, es fa un treball específic de conversa en anglès amb professorat nadiu fins a 4t d’ESO en grups reduïts de conversa. Al llarg de primària també es fan grups de conversa en castellà.

Des d’una perspectiva plurilingüe, i més enllà de l’aprenentatge específic de cada llengua, es potencia l’ús de les llengües en diferents espais i àrees de manera que es treballa l’adquisició d’expressions generals i de vocabulari específic de les diferents matèries. Es prioritzen les propostes comunicatives en situacions quotidianes per tal de realitzar un veritable aprenentatge significatiu de cada llengua, com per exemple els tallers de migdia a primària o els blocs temàtics en llengua anglesa.

Es porta a terme un treball específic d’expressió oral, tot potenciant de forma sistemàtica tant els aspectes formals d’entonació, vocalització, expressió gestual… com els aspectes estructurals de coherència, ordre en l’exposició, ús de vocabulari i argumentació.

Les accions que es fan per assolir aquest objectiu són:

  • Iniciació a les llengües anglesa i castellana des de P3. En el cas de l’anglès, la iniciació es fa diàriament en sessions basades en activitats i jocs en aquesta llengua.
  • Treball específic de conversa en anglès amb professorat nadiu des de P4, tota la primària i secundària en grups reduïts, i de conversa en castellà en grups reduïts al llarg de tota la primària.
  • Classes d’anglès en grups desdoblats per atendre els diferents nivells de l’alumnat a l’ESO.
  • Treball específic d’expressió oral, tot potenciant de forma sistemàtica tant els aspectes formals d’entonació, vocalització, expressió gestual… com els aspectes estructurals de coherència, ordre en l’exposició, ús de vocabulari, argumentació, etc.
  • All llarg de tots els nivells educatius es fan diferents activitats que tenen com a objectiu aprendre a parlar en públic: des d’educació infantil, amb un espai setmanal dedicat a la pronúncia i la vocalització, passant pel cicle inicial, en què l’alumnat ha de fer una conferència; del cicle mitjà, amb la participació en l’activitat del “Pregó de la Laia”, fins arribar a la presentació del treball de recerca de 4t d’ESO.
  • L’atenció a l’alumnat nouvingut o amb dificultats per assolir les competències lingüístiques. Atès que aquestes són eines bàsiques de relació i d’aprenentatge, es realitza un reforç individual i/o en petit grup amb l’alumnat que necessita un suport lingüístic.

02 Programació i robòtica

El nostre entorn està en canvi constant i els reptes del futur són amb nosaltres. A l’institut escola ja treballem amb els infants perquè de manera natural i automàtica descobreixin les possibilitats que ofereix la programació i la robòtica.

Promovem i potenciem el pensament creatiu i computacional, com a pas imprescindible per conviure amb la intel·ligència artificial i d’altres reptes tecnològics.

El nostre mètode bàsic a l’aula és el d’aprendre fent (Learning by doing). Només a partir de l’experimentació i la descoberta de l’error i la millora posteriors podem avançar, alumnat i adults que fem de guia, tot construint aprenentatges significatius.

Utilitzem, entre d’altres, eines com les Bee-Bots, Makey-Makey, Scratch, Arduino i App Inventor per tal de vincular la realitat tecnològica amb les eines que la desenvolupen.

L’institut escola, al llarg dels darrers anys, ha anat rebent diferents reconeixements i premis com a referent en la programació i la robòtica educativa a l’aula, per exemple:

Premi TZOHChallenge d’Aigües de Barcelona 2019

03 La tecnologia que ens connecta al món

Què us sembla si l’escola es converteix per un dia en un espai maker? Què us sembla si es converteix en un lloc on l’alumnat pugui triar materials per prototipar un petit objecte resultat d’una idea treballada individualment o en equip?

A l’IE  Projecte treballem el procés tecnològic començant amb llapis i un paper en blanc. Després d’una tria complicada, però sempre explicada i justificada, els nois i noies decideixen quina forma tindrà el seu projecte. Un hotel d’insectes, una samarreta, la reforma d’un espai de l’escola, un aparcament per als seus skates…

Continuem descobrint les possibilitats que ofereixen les eines clàssiques del taller de tecnologia, i el gran suport que ens dona tot el món de la tecnologia digital. El disseny d’objectes assistit per ordinador, la introducció als llenguatges de programació com Python i HTML, el disseny de senzilles aplicacions per al mòbil o la immersió en el món de l’electrònica i la robòtica amb controladors com Arduino per tal de promoure el pensament creatiu i computacional.

Finalment, l’alumnat explica l’esforç i l’aprenentatge adquirit durant el procés tecnològic tot exposant la seva tasca dins o fora del centre.

A l’escola hem vetllat sempre per millorar la nostra formació tecnològica tot establint col·laboracions puntuals o més estables amb escoles d’altres països (Romania, Canadà, Hong Kong) i participant en reptes o concursos com el TZOH d’Aigües de Barcelona o el Code Wars d’HP.

04 Gaudim les matemàtiques

A l’escola les matemàtiques ens permeten entendre el món. A través del joc i de la descoberta, a partir de reptes, es van assimilant els conceptes clau d’aquesta matèria.

Basem l’aprenentatge matemàtic en relacions directes amb el nostre entorn i el nostre dia a dia més quotidià.

A primària fem servir Innovamat, i apostem clarament per l’aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació. Ens permet potenciar entre l’alumnat el desenvolupament d’estratègies i eines per a la seva comprensió profunda.

A l’ESO es combinen les estratègies de deducció a partir del joc i la descoberta, amb l’aprenentatge d’estructures de previsió, càlcul, relació, anàlisi i comunicació de resultats. És fonamental també l’ús de les eines digitals com ara els fulls de càlcul, GeoGebra i la introducció a la programació.

Tot plegat ens permet créixer aprenent a fer ús de les múltiples aplicacions de les matemàtiques!

05 Ciència activa

Una mongetera creixent, un raig d’energia travessant un banc de llum, unes ombres a la paret, figures de paper movent-se per acció de la calor, conèixer els rèptils de ben a prop, preparar dissolucions amb una pipeta, encendre un cremador d’alcohol, fer una dissecció de cor o entendre la genètica experimentant amb la drosophila.

A l’escola volem entendre el món que ens envolta i compartir amb el nostre alumnat l’emoció de viure l’experiència de ben a prop. El laboratori, les classes i els patis de l’escola sovint es converteixen en espais on la ciència és activa, amb l’alumne/a investigant i sent protagonista del procés científic i de les seves implicacions tecnològiques.

A l’IE Projecte vivim la ciència amb la mateixa emoció que els infants experimenten quan un coet d’aigua surt del pati de l’escola enlairant-se cap a l’infinit.

I com no pot ser d’una altra manera, a l’escola creiem en fer ciència en xarxa. Familiars, especialistes, entitats i institucions diverses enriqueixen la nostra visió. Xerrades, tallers i visites complementen tot allò que amb passió intentem transmetre al nostre alumnat. Explainers, Joves i Ciència, Bojos per la Ciència, Science Bits… són paraules que formen part ja del nostre ecosistema educatiu.

06 Deixa’m que t’expliqui un conte

En l’entorn escolar la comunicació és molt important i, des de sempre, els contes ens han ajudat a arribar a tots els nens i nenes de l’escola. Amb els més petits i petites és una eina lúdica que contribueix al seu aprenentatge intel·lectual i emocional. Amb els més grans, ens ajuda a comprendre i resoldre conflictes i inquietuds.

Els contes són un recurs importat a tenir en compte a l’hora de treballar els valors, ja que parteixen de realitats més accessibles amb les quals podem connectar de forma més directa amb el nostre alumnat per plantejar-los històries i reptes que despertin el seu interès i esperit crític.

07 T’escolto

L’escola és un espai de socialització que juga un paper fonamental en l’adquisició i l’ús del llenguatge en el nostre alumnat. Ens comuniquem a través del llenguatge, tant per ensenyar com per aprendre, i ho fem explicant-nos vivències o compartint els nostres sentiments i pensaments… Tots tenim alguna cosa a dir i Projecte fomenta l’expressió en totes les seves variants per donar la paraula a l’alumnat.

Des de l’IE Projecte treballem l’expressió i el seu procés d’adquisició, així com el paper que juga a cada etapa. És per això que promovem espais i contextos afavoridors per dur a terme aquesta pràctica.

08 Alcem el teló: que el ritme no pari!

Dansa, teatre, expressió, percussió corporal, percussió amb instruments, boomwhackers…

A l’IE Projecte el ritme no para mai! Des dels més petits fins als més grans gaudim i aprenem amb les arts escèniques i la música per posar en pràctica l’expressió oral, corporal i gestual.

La col·laboració del Taller de Músics i l’organització de festivitats i teatres són bons moments per expressar-nos amb els diferents llenguatges que té el nostre cos.

L’expressió musical i dramàtica ens ajuden a millorar les nostres capacitats i a gaudir-ne personalment i col·lectiva.

09 Parlem d’art: les 99 imprescindibles

Casa Sagnier. Un mes de maig qualsevol d’un curs extraordinari. Com cada any, l’alumnat de 4t d’ESO exposa per al públic del barri el seu llibre d’estil artístic, les seves obres d’art, la feina de tot un curs.

Han arribat al final del seu recorregut artístic a l’escola. Per a algunes d’elles i ells serà el final d’una bonica experiència, per a d’altres el començament d’una gran aventura personal i professional. L’escola tracta que l’alumnat de l’IE  Projecte visqui l’art i l’expressió artística com a construcció de la pròpia identitat i personalitat.

Des de pintar amb les mans els més petits, fins als tallers en què amb infinitat de materials reciclats neixen petits objectes i obres imperfectes, gràcies a l’error i l’observació es generen les seves millores i neixen les obres d’art.

Els més grans juguen amb textures, amb materials més nobles, amb perspectives més elaborades… la qual cosa els permet arribar, finalment, a la Casa Sagnier.

I les 99? Són 99 obres d’art, amb els i les 99 artistes, que l’alumnat de l’escola descobreix a partir del conte, la poesia i l’experimentació.  Un gran regal per a la seva cultura artística sense data de caducitat.

10 Estem en directe: Ràdio Projecte

Som una colla de periodistes agosarats. De 5è de primària a 4t d’ESO ens volem dedicar a analitzar de forma crítica l’actualitat de l’escola i la del món que ens envolta. Treballem tota la competència comunicativa per preparar i explicar a Ràdio Projecte tot allò que gaudim, veiem, vivim…

Cada dijous al matí de 12 a 13h, i després d’una preparació acurada, els i les protagonistes de Ràdio Projecte ens expliquen a través de seccions com les d’actualitat, esports, meteorologia i fins i tot la secció d’humor quin és el seu món de prioritats, desitjos, descobertes, pors i novetats. I les seccions i grups que volen fer ràdio no paren de créixer!

Properament hi haurà ràdio en directe cada dia de la setmana. A més, ens estem iniciant en el món dels podcasts i començant a fer xarxa (REX) amb altres ràdios escolars!

11 El poder del joc

A través del joc el nostre alumnat inventa i descobreix un món creatiu, divertit i curiós. Fomentem la relació entre ells i elles i l’entorn per tal d’aprendre a competir de forma positiva, a col·laborar, i a crear estratègies i sinergies d’una manera oberta i profunda per interpretar i entendre tot allò que els envolta.

Així doncs, experimentar, descobrir, prendre decisions, relacionar-se i interactuar amb els altres, posar en joc les emocions, són accions presents a la vida escolar. Des de l’escola es fomenta el joc en les seves infinites variants i en diferents contextos que van de l’aula al pati o al taller de jocs de taula, per contribuir a la formació integral del nostre alumnat.