L’objectiu principal de l’etapa d’educació secundària és que les noies i els nois es:

L'Educació Secundària a l'Institut Escola Projecte

L’Educació Secundària és la culminació dels estudis obligatoris i, per tant, una etapa crucial pel futur acadèmic, personal i professional dels alumnes. Per nosaltres són molt importants les competències personals dels i les joves, igual que la seva formació en valors i la gestió emocional. Treballem l’acció tutorial i oferim un seguiment i orientació individualitzada a cada alumne/a, alhora que treballem amb metodologies flexibles i innovadores.
En aquesta etapa es donen grans canvis físics i psicològics en els quals els alumnes van definint la seva personalitat. Per l’escola és molt important l’acompanyament emocional i ajudar a descobrir i potenciar interessos i vocacions.

La relació amb la família continua sent, com en totes les etapes, un element clau pel creixement i l’aprenentatge dels nois i les noies.

Som en una etapa delicada i apassionant alhora. En el pas de la infantesa a l’edat adulta, l’acompanyament emocional i l’escolta activa són dues eines imprescindibles per ajudar a créixer en la responsabilitat, en el conreu de l’esperit crític, la potenciació de les diferents capacitats de cadascú i en la descoberta de la pròpia identitat i les relacions amb la resta de la societat.

Per aconseguir-ho, a l’escola busquem la combinació de diferents metodologies d’aprenentatge basades en l’avaluació formativa per tal que el propi alumnat acabi identificant les seves fortaleses i els seus aspectes de millora tant a nivell personal com acadèmic. I ho fem en espais físics i temporals relaxats i còmodes que permeten fomentar les ganes d’aprendre. Des de Projecte contribuïm, a través dels espais de tutories personals i grupals, a gestionar els canvis i inquietuds que aquesta etapa suposa.

Un cop acaba l’etapa de secundària obligatòria, l’IE Projecte té tres centres adscrits:

Institut Escola Costa i LLobera

Institut Montserrat

Institut Josep Serrat i Bonastre