L’objectiu principal de l’etapa d’educació secundària és que les noies i els nois es:

Som en una etapa delicada i apassionant alhora. En el pas de la infantesa a l’edat adulta, l’acompanyament emocional i l’escolta activa són dues eines imprescindibles per ajudar a créixer en la responsabilitat, en el conreu de l’esperit crític, la potenciació de les diferents capacitats de cadascú i en la descoberta de la pròpia identitat i les relacions amb la resta de la societat.

Per aconseguir-ho, a l’escola busquem la combinació de diferents metodologies d’aprenentatge basades en l’avaluació formativa per tal que el propi alumnat acabi identificant les seves fortaleses i els seus aspectes de millora tant a nivell personal com acadèmic. I ho fem en espais físics i temporals relaxats i còmodes que permeten fomentar les ganes d’aprendre. Des de Projecte contribuïm, a través dels espais de tutories personals i grupals, a gestionar els canvis i inquietuds que aquesta etapa suposa.