El valor d’una escola, una escola amb valors

01

Projecte va néixer amb el treball en valors com a un dels seus pilars fonamentals, tot desenvolupant una proposta transversal, al llarg dels diferents cursos, que fomenta el creixement personal i col·lectiu.

Aquest treball es concreta en la utilització de diferents estratègies que persegueixen que cada nen i nena i cada noi i noia de l’escola estableixi la seva pròpia escala de valors a partir de models que fomenten el respecte, la reflexió, el diàleg, la tolerància, la presa de decisions i el treball en equip. En la mateixa línia es porten a terme, anualment, unes Jornades de Valors, amb la voluntat de visibilitzar i reflexionar al voltant de diferents situacions que impliquen la participació activa de l’alumnat, mestres i professorat i famílies dins i fora del centre.

L’escola, lluny d’alliçonar, pretén oferir models positius, de col·laboració i respecte mutus que orientin el desenvolupament personal de l’alumnat i els permetin, respectant les idees i opinions de tothom, arribar a ser persones responsables, respectuoses, positives, col·laboradores i implicades en la societat en què vivim.

Projecte sempre s’ha caracteritzat per fer un treball transversal sobre els valors, tant pel que fa a la dinàmica de l’escola com al treball en les diferents matèries.

El Departament d’humanitats i valors, format per professorat de diferents nivells, busca noves metodologies i dinàmiques, actuals i eficaces, per treballar els valors de manera directa i motivadora amb l’alumnat. Cada inici de curs celebrem unes jornades en les quals, durant dos dies, tota l’escola canvia el seu ritme de treball habitual per fer diferents activitats al voltant d’un valor. Al llarg dels anys hem treballat valors com l’empatia, el saber escoltar, la cooperació, la igualtat de gènere, la convivència, etc.

Projecte és comunitat, iniciativa, participació i compromís. Aquests són elements que impregnen el dia a dia de l’escola. Constitueixen, doncs, components clau del treball que fem a dins i a fora del centre.

Forma part de la normalitat de l’escola el fet que es faci treball compartit entre l’alumnat de diferents cursos i etapes, que al centre col·laborin les famílies i, també, que els més grans facin de padrins dels més petits tot ajudant els seus fillols i filloles en diferents tasques mentre comparteixen els espais i les activitats.

Som un col·lectiu que avancem junts, compartint i creixent alhora, oferint models de col·laboració transversal a nivell d’escola. Això ens permet que l’aula en què està cada alumne/a vagi més enllà de l’espai físic concret i dels companys i companyes que estan al mateix nivell educatiu, tot donant rellevància al sentit transversal de comunitat.

Remant
junts

02

Compartim escola

03

Cada curs les famílies de l’escola són convidades a participar en una activitat de classe amb els seus fills i filles. És una manera d’aprendre conjuntament, de compartir i de construir, encara més, aquest vincle família-escola que tant ens agrada. La idea és que les famílies puguin compartir, amb els seus fills i filles, activitats, metodologies i dinàmiques d’aula.

És una experiència molt gratificant que emociona a tota la comunitat educativa per igual. Des de l’escola sempre busquem facilitar la participació de les famílies en la vida escolar dels seus fills i filles i guiar-les en l’acompanyament de la seva educació.

L’escola tracta que el camí de casa a l’escola de l’alumnat sigui el més segur i agradable possible. En una ciutat en canvi constant el nostre entorn més proper també s’ha de transformar. Vam començar creant el nostre Camí Escolar, l’hem estat analitzant i perfeccionant els darrers anys i en l’actualitat volem fer escola, volem obrir-nos pas al carrer i estem participant en el programa Protegim Escoles.

Protegir l’escola del model en què el transport privat és el gran protagonista és un dels nostres objectius. Reduir el soroll, la contaminació i, per tant, l’estrés associat és gairebé una obligació.

Fa una colla d’anys Francesco Tonucci ja ens explicava a La ciutat dels infants que una ciutat sana i equilibrada és aquella en la qual els carrers són plens de canalla i adolescents jugant i xerrant, i aquest és el model pel qual apostem com a comunitat educativa.

La creativitat, el pensament crític i la maduresa personal es poden assolir amb més facilitat si els espais urbans s’adapten a les necessitats del nostre alumnat. El camí cap a una societat més justa, més sostenible i amb un ritme vital més tranquil, passa inevitablement per omplir el carrer d’activitats lúdiques i acadèmiques.

Sempre que es pot tractem de fer activitats a l’aire lliure, sortides a parcs i jardins i a Collserola, i actualment de 14 a 15h el carrer Mas Yebra s’ha convertit en el nostre espai d’esbarjo en tractar-se d’una zona pacificada al trànsit de vehicles.

De casa a l’escola

04

Fem xarxa, fem barri

05

La nostra escola forma part d’un barri amb institucions que ens enriqueixen. La nostra participació a l’ajuntament del districte o en els consells de barri ajuda l’alumnat a apropar-se a diferents organismes i fer propostes i dir el nostre parer en les iniciatives que es plantegen.

Aprofitem espais com la Casa Sagnier o el Punt Infojove per fer exposicions plàstiques i donar visibilitat i valor al treball realitzat a l’escola pels nois i noies, així com per participar en xerrades. També col·laborem, en el context de la xarxa de barri, amb llars d’infants, casals de gent gran o les botigues amigues del Camí Escolar.

Els espais de lleure s’han convertit, a Projecte, en un espai educatiu en què la diversitat de propostes i materials generen nous jocs inclusius i cooperatius. És l’espai en el qual es reforcen les relacions, el vincle i la cohesió entre la comunitat.

Amb la participació de l’alumnat i les famílies hem creat nous espais diferenciats i rotatius per als diferents cursos que potencien la creativitat i ens permeten aprendre el valor de compartir, respectar, incloure, tolerar i escoltar. Les estones lúdiques i de lleure també formen part d’aquests valors i, per aquest motiu, des de l’escola les dinamitzem i promovem.

Juguem diferent, gaudim més

06

Green team

07

Un grup de noies i nois de 5è de primària a 4t d’ESO es reuneix periòdicament per decidir quines accions es poden dur a terme a l’escola per millorar la consciència ambiental de la comunitat educativa. A partir de campanyes de comunicació, petits projectes i accions fetes durant anys a l’escola, s’ha anat consolidant el valor fonamental del respecte al nostre entorn natural.

Fa una colla d’anys l’escola va entrar en el programa Escoles Verdes i va participar en xarxes de districte de medi ambient, i la seva implicació en projectes i programes de sostenibilitat ha estat ampli. Les propostes sempre han estat condicionades i de ple suport per la participació de l’alumnat. A través del treball en equip i en col·laboració amb els responsables adults de l’escola, el nostre alumnat ha pogut millorar el concepte de respecte per la natura.

Aquesta sensibilitat mediambiental participativa també és un dels nostres elements distintius.

Repensar escola és un espai i un temps de revisió, reflexió i formació per arribar a propostes de millora a partir de les pràctiques pedagògiques i de la vida quotidiana de l’escola. Aquest treball compartit posa en valor tots i cadascun dels membres de l’equip, alhora que permet l’avanç conjunt en els aspectes que es desenvolupen.

Per dur a terme aquesta revisió, reflexió i propostes de millora hem contemplat el dia a dia escolar a dins i a fora de les aules, amb l’ajuda d’eines compartides amb Escola Nova 21 i la col·laboració amb altres centres en el context de les Xarxes de Transformació Educativa Xarxes per al Canvi, promogudes pel Consorci d’Educació.

Repensem escola

08