L'objectiu principal de l'etapa d'educació infantil és que els nens i nenes siguin protagonistes del seu aprenentatge des del primer moment tot fomentant:

L'Educació Infantil a l'Institut Escola Projecte

A Infantil volem que els nens i nenes se sentin acollits i segurs a l’escola. Per això, posem tots els recursos necessaris en aquest període d’iniciació a l’escolarització.

En aquesta etapa, els infants adquireixen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida. És molt important, per tant, la socialització i el foment de les capacitats pròpies de cada alumne/a. Utilitzem diferents línies de treball basades en un enfocament global i transversal que ens permeten ser més creatius, espontanis, potenciar l’autoconeixement i ser més comunicatius, crítics i participatius.

El treball en valors és un pilar fonamental a l’IE Projecte, igual que l’educació emocional. Així mateix, la comunicació entre la família i l’escola és clau per caminar conjuntament en l’educació dels nens i nenes.

En aquestes edats es posen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida personal i escolar amb l’observació, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge. El joc serà el mitjà essencial i necessari per al bon desenvolupament emocional, també imprescindible en les relacions interpersonals, tot potenciant la creativitat i l’escolta.

A Projecte utilitzem diferents línies de treball amb un enfocament global i transversal: educació emocional compartida, aprenentatge col·laboratiu, desenvolupament de projectes propis, aprenentatge basat en reptes, aprenentatge internivells en els ambients o aprenentatge compartit i adequat als diferents ritmes en els racons.