Science Bits a 1r i 2n d’ESO

Science Bits a 1r i 2n d’ESO

Aquest curs, a 1r i 2n d’ESO hem iniciat, a l’àrea de ciències de la natura, el treball amb Science Bits, un material dissenyat segons el model d’ensenyament constructivista.

Aquest material treballa la investigació i el descobriment i actua potenciant el desenvolupament de les competències bàsiques en diferents fases que impliquen el raonament, la inducció, la deducció i la reflexió al voltant dels fenòmens relacionats amb les ciències de la naturalesa. Alhora, ens permet desenvolupar un treball paral·lel de l’anglès, en visualitzar diferents vídeos sobre experiments i fenòmens naturals en aquesta llengua.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website