NOVA ETAPA COM A ESCOLA PÚBLICA 

NOVA ETAPA COM A ESCOLA PÚBLICA 

Ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres que el proper curs 2022-2023 l’Escola Projecte passarà a la titularitat pública. Aquest ha estat un desig del nostre centre des de la seva creació, tal com consta als documents fundacionals. 

Projecte va néixer l’any 1980 amb diferents finalitats, com ja coneixeu: la integració d’alumnes afectats d’hemofília, oferir un model d’educació personalitzada, la voluntat de formar part del que actualment es denomina el servei públic d’educació, entre altres. Des d’aquell moment sempre hi ha hagut el desig de formar part de la xarxa pública, i això s’ha traduït en el dia a dia del nostre centre de diverses formes: fent adscripció amb centres públics de continuïtat, participant en xarxes de millora educativa, col·laborant amb entitats del barri, participant en projectes d’innovació i renovació pedagògica… En resum, mantenint una postura activa i implicada com a centre amb l’objectiu de millora com a comunitat d’aprenentatge i, sempre, amb la participació de les famílies i l’alumnat.  

L’any 2019 es va publicar el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig pel que fa al procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. Va ser a partir d’aquest moment que, des de la titularitat de la nostra escola, la Fundació Projecte, juntament amb la propietària de l’edifici, la Fundació Herminio Tudela, vam iniciar converses, primer internes i posteriorment amb l’Administració, per tal de valorar l’opció de passar a ser centre públic. I aquest és el camí que hem recorregut fins a arribar a la situació actual en què hem pres la decisió, conjuntament amb el Consorci d’Educació, de fer el pas a la xarxa pública.

Es manté el nostre projecte educatiu, amb les nostres característiques i trets diferenciadors. La millor garantia d’aquest fet és la continuïtat del personal de Projecte. Continuïtat és el que millor definirà aquesta nova etapa de la nostra escola.

Volem agrair al Consorci l’actitud avinent i dialogant que han mantingut al llarg del procés i l’encaix del nostre ideari pedagògic dins de la xarxa pública. 

Finalment, volem remarcar que ens fa molta il·lusió aquesta evolució de l’escola, ja que garanteix la continuïtat del nostre projecte educatiu, aquesta vegada integrat a la xarxa pública, fent realitat un dels objectius que, com a escola concertada, hem estat portant a terme: oferir un servei educatiu de qualitat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website