Plataforma per la Qualitat de l’Aire

Plataforma per la Qualitat de l’Aire

Us volem parlar d’un problema que ens afecta a tots: la contaminació. La contaminació de l’aire és un problema de salut humana i del medi ambient de primer ordre. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer.

La principal causa de contaminació en la Regió Metropolitana de Barcelona és el trànsit rodat de vehicles privats, seguit de l’activitat industrial i del trànsit marítim i aeri. Combatre la contaminació de l’aire suposaria aplicar canvis estructurals en matèries de transport i indústria. Així, se solucionarien conjuntament greus problemes de salut pública,  de mobilitat, energètics i climàtics.

És per aquest motiu que l’AFA s’ha adherit a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i, a través de la creació d’una nova comissió, treballarem per oferir-vos informació per a un desplaçament segur, sostenible i saludable a l’escola.

Enllaços d’interès

– La contaminació de l’aire entre els principals factors cancerígens segons l’OMS http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_E.pdf

– La contaminació de l’aire mata fins i tot per sota dels límits de qualitat de l’aire de la Unió Europea. Estudi europeu publicat a The Lancet. http://ow.ly/rzZap

– Informes del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS):

http://www.caps.cat/images/stories/INFORMECAPSmediamb.pdf http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/bonapraxi/praxi30.pdf

CreaEscola Quality Certificate for Education Website